Menu Zamknij

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie  odpłatności za wynajem pomieszczeń  i mienia ruchomego z dnia 04.01.2021 r. 

Zarządzenie nr 1 2021 w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i mienia ruchomego

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r. 

Zarządzenie nr 2 2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r.

 

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 3 2021

Regulamin organizacyjny prawidłowy

 

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  w sprawie zamian w planie finansowym na 2021 

Zarządzenie nr 4 2021 Zmiany w planie finansowym na 2021

 

Zarządzenie nr 5 2021 W sprawie wprowadzenie regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł 

Zarządzenie nr 5 2021

Regulamin udzielania zamówień publicznych 130.000,00 zł

Zarządzenie nr 6 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie aktualizacji załącznika nr 2 Zasady(Polityki) Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr 1/2012

Zarządzenie nr 6 2021

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zamian do polityki rachunkowości. 

zarządzenie nr 7 2021

 

Zarządzenie nr. 3 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 13.03.2020 r w sprawie wprowadzenia  nowego Regulaminu korzystania z zbiorów biblioteki

IMG_20200928_0001 IMG_20200928_0002 IMG_20200928_0003 IMG_20200928_0004

Zarządzenie nr 5  z dnia 31.03.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczacej ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 6 z dnia 20.04.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie przeprowadzenia skontrum na filii bibliotecznej w Kup.

IMG_20200928_0012 IMG_20200928_0013 IMG_20200928_0014 IMG_20200928_0015 IMG_20200928_0016 IMG_20200928_0017

Zarządzenie nr 7 z dnia 04.05.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

zarządzenie nr 7 

Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 07.07.2020 r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

nr 9

Zarządzenie nr 12/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora dostępności. 

Zarządzenie nr 12 koordynator dostępności

Zarządzenie nr 13-2020 zmiany w Planie – kopia

zarządzenie nr 13 w sprawie zmian w planie finansowym 

Zarządzenie nr 14/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14.10.2020 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

zarządzenie nr 14

14

Zarządzenie nr 15/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14.10.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu uprawnień dyrektora.

Zarzadzenie nr 15

Zarządzenie nr 10/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

Zarządzenie nr 10

str 1.10

str2.10

3.10

str4.10

5.10

str6.10

str 7.10

str 8.10

9.10

 

Zarządzenie nr 16/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych 

Zarządzenie ODO nr 16

Zarządzenie nr 17 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielki z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zwolnienia z odpłatności za zajęcia

Zarządzenie nr 17

Zarządzenie nr 18  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

zarządzenie w sprawie powołania komisji

 

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

 

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i mienia ruchomego .

zarządzenie nr 1 w sprawie opłat za pomieszczenia i mienie ruchome