Menu Zamknij

Zarządzenia dyrektora

Zarządzenie nr 8/2024 w sprawie regulaminu konkursu „Dziecięco-młodzieżowego festiwalu Magia Cyrku”

Zarządzenie nr 7/2024 konkurs plastyczny „Gdyby Tolkiem był z Dobrzenia”

Zarządzenie nr 6/2024 powołanie komisji konkursowej „Kroszonka Pisanka Oklejanka”

Zarządzenie nr 5/2024 w sprawie powołania komisji konkursowej „Historie z naszych stron”

Zarządzenie nr 4/2024 w sprawie Regulaminy konkursu „Najlepszy wypiek świąteczny”

Zarządzenie nr 3/2024 w sprawie Regulaminu konkursu „Kroszonka – Pisanka – Oklejanka”

Zarządzenie nr 2/2024 w sprawie Regulaminu konkursu literackiego „Historia z naszych stron”

Zarządzenie nr 1/2024 w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i mienia ruchomego w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim .

Zarządzenie nr 12/2023 z dnia 29.12.2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie i druków ścisłego zarachowania w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Zarządzenie nr 11 2023 w sprawie wprowadzenie Regulaminy pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Zarządzenie nr 10 2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim na sezon 2023/2024

Zarządzenie nr 9 2023 w sprawie wprowadzenie regulaminu XV Turnieju Tańca Towarzyskiego Silesian Cup

Zarządzenie nr 8 2023 w sprawie Regulaminu konkursu Inicjatywy Oddolne 2023

Zarządzenie nr 6 2023 w sprawie wprowadzenia wzoru preliminarza kosztów i dochodów wydarzeń kulturalnych

Zarządzenie nr 5 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia regulaminu Ogólnopolskiego Dziecięco-Młodzieżowego Festiwalu Sztuki Cyrkowej „Magia Cyrku”

Zarządzenie nr 4 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia regulaminy Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Tanecznych Pląsowadła 

Zarządzenie nr 4 2023 w sprawie wprowadzeni regulaminu Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Tanecznych Pląsowadła

Regulamin – PLĄSOWADŁA 2023

Zarządzenie nr 3 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie ogłoszenia konkursu na Najlepszy wypiek  świąteczny

zarządzenie nr 3 2023 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na najlepszy wypiek świąteczny

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNY WYPIEK

Zarządzenie nr 2 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim 

Zarządzenie nr 2 2023 Powołanie komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów

Zarządzenie nr 1 2023 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu konkursu Kroszonka-Pisanka-Oklejanka

Zarządzenie nr 1 2023 Konkurs Kroszonka-Pisanka-Oklejanka

Regulamin konkursu Kroszonka-Pisanka-Oklejanka

Zarządzenie nr 1 2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 

zarządzenie nr 1 2022

Zarządzenie nr 2 2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu uczestnictwa w zajęciach stałych 

zarządzenie 2 2022 zmiany odpłatności

Regulamin zajęć 2022 2023

Zarządzenie nr 3 2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie przeksięgowań z kont pomocniczych na konto główne. 

zarządzenie nr 3 2022

Zarządzenie nr 4 2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 1 2021 

zarządzenie nr 4 2022 

Zarządzenie nr 5 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia Regulaminu Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuk Tanecznych Pląsowadła

zarzadzenie nr 5 2022

Regulamin – PLĄSOWADŁA 2022

Zarządzenie nr 6 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do zarządzenia 

zarządzenie nr 6 2022 zmiany odpłatności

załącznik do zarządzenia 6 2022

Zarządzenie nr 7 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko – specjalista do spraw kadr i płac i powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia ww. naboru

zarządzenie nr 7 2022 konkurs na stanowisko kadry

Nabor_na_wolne_stanowisko_pracy-_spec._ds.kadr_i_plac

Zarządzenie nr 8 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu uczestnictwa w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

zarządzenie nr 8 2022 tekst jednolity regulamin uczestnictwa w zajęciach

załącznik do zarządzenia nr 8

Zarządzenie nr 9 2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu konkursu na najlepszy wypiek świąteczny

zarządzenie nr 9 2022

REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNY WYPIEK

Zarządzenie nr 10 2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Tanecznej Pląsowadła

zarządzenie nr 10 2022

Regulamin – PLĄSOWADŁA 2022

Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego regulaminu uczestnictwa w zajęciach

zarządzenie nr 11 2022 tekst jednolity regulamin uczestnictwa

załącznik do zarządzenia nr 11

Zarządzenie nr 12/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia 20/2022

zarządzenie nr 12 2022 wprowadzenie zmian do zarządzenia 20 2022

Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w zajęciach na sezon artystyczny 2022/2023

zarządzenie nr 13 2022 Regulamin uczestnictwa na sezon 2022 2023

Regulamin zajęć 2022 2023

Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia wzoru preliminarza kosztów i dochodów wydarzeń kulturalnych

zarządzenie nr 14 2022 preliminarz kosztów i dochodów

Zarządzenie nr 15/2022 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

zarządzenie nr 15 2022 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zarządzenie nr 16 2022 Ogłoszenie konkursu Ambasador Kultury AD 2023

Zarządzenie nr 16 2022 ogłoszenie konkursu Ambasador Kultury AD 2023

Regulamin konkursu

załącznik nr 1.

Zarządzenie nr 17 2022 Powołanie Kapituły Konkursowej Ambasador Kultury

Zarządzanie 17 2022 Powołanie Kapituły Konkursowej

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie  odpłatności za wynajem pomieszczeń  i mienia ruchomego z dnia 04.01.2021 r. 

Zarządzenie nr 1 2021 w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i mienia ruchomego

Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r. 

Zarządzenie nr 2 2021 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na 2021 r.

Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego

Zarządzenie nr 3 2021

Regulamin organizacyjny prawidłowy

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  w sprawie zamian w planie finansowym na 2021 

Zarządzenie nr 4 2021 Zmiany w planie finansowym na 2021

Zarządzenie nr 5 2021 W sprawie wprowadzenie regulaminy udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł 

Zarządzenie nr 5 2021

Regulamin udzielania zamówień publicznych 130.000,00 zł

Zarządzenie nr 6 /2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie aktualizacji załącznika nr 2 Zasady(Polityki) Rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr 1/2012

Zarządzenie nr 6 2021

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zamian do polityki rachunkowości. 

zarządzenie nr 7 2021

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w filii bibliotecznej w Kup.

Zarządzenie nr 8 2021 powołanie komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów w filii bibliotecznej w Kup

Zarządzenie nr 9 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenie Regulaminu uczestnictwa w zajęciach stałych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim

zarządzenie nr 9 2021

Zarządzenie nr 10 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenie zamian w Regulaminie uczestnictwa w zajęciach stałych Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim. 

zarządzenie nr 10 2021

Zarządzenie nr 11 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym 

zarządzenie 11 2021

Zarządzenie nr 12 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia zmian do polityki rachunkowości 

zarządzenie 12 2021

Zarządzenie nr 13 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia przerwy świątecznej 

zarzadzenie 13 2021

Zarządzenie nr 14 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim  w sprawie zmian w planie finansowym 

zarządzenie nr 14 2021

20220105152900202 20220105152909967

Zarządzenie nr 15 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i druków ścisłego zarachowania. 

zarządzenie nr 15 2021

Zarządzenie nr 16 2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy 

zarządzenie nr 16 2021

 

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Gminnego Ośrodka w Dobrzeniu Wielkim z dnia 10.02.2020 r.

 

Zarządzenie nr 2 Dyrektora Gminnego Ośrodka w Dobrzeniu Wielkim z dnia 12.03.2020 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum w GBP w Dobrzeniu Wielkim

Zarządzenie nr. 3 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 13.03.2020 r w sprawie wprowadzenia  nowego Regulaminu korzystania z zbiorów biblioteki

IMG_20200928_0001 IMG_20200928_0002 IMG_20200928_0003 IMG_20200928_0004

IMG_20200928_0004 IMG_20200928_0006 IMG_20200928_0007 IMG_20200928_0008 IMG_20200928_0009 IMG_20200928_0010 IMG_20200928_0011

Zarządzenie nr 5  z dnia 31.03.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczacej ochrony danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 6 z dnia 20.04.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie przeprowadzenia skontrum na filii bibliotecznej w Kup.

IMG_20200928_0012 IMG_20200928_0013 IMG_20200928_0014 IMG_20200928_0015 IMG_20200928_0016 IMG_20200928_0017

Zarządzenie nr 7 z dnia 04.05.2020 r. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

zarządzenie nr 7 

zarządzenie nr 8 2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w filii Chróścice i Kup

zarządzenie nr 8 przeprowadzenie selekcji zbiorów w filiach 

Zarządzenie nr 9/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 07.07.2020 r. w sprawie wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

nr 9

Zarządzenie nr 12/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 28.09.2020 r. w sprawie powołania koordynatora dostępności. 

Zarządzenie nr 12 koordynator dostępności

Zarządzenie nr 13-2020 zmiany w Planie – kopia

zarządzenie nr 13 w sprawie zmian w planie finansowym 

Zarządzenie nr 14/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14.10.2020 r. w sprawie wdrożenia Regulaminu kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim 

zarządzenie nr 14

14

Zarządzenie nr 15/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim z dnia 14.10.2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności z zakresu uprawnień dyrektora.

Zarzadzenie nr 15

Zarządzenie nr 10/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 15.06.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej.

Zarządzenie nr 10

str 1.10

str2.10

3.10

str4.10

5.10

str6.10

str 7.10

str 8.10

9.10

Zarządzenie nr 16/2020 dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z dnia 23 października 2020 r. w sprawie wdrożenia dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych 

Zarządzenie ODO nr 16

Zarządzenie nr 17 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielki z dnia 26 listopada 2020 w sprawie zwolnienia z odpłatności za zajęcia

Zarządzenie nr 17

Zarządzenie nr 18  Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia selekcji zbiorów bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzeniu Wielkim.

zarządzenie w sprawie powołania komisji

Zarządzenie nr 19 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.

zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim w sprawie odpłatności za wynajem pomieszczeń i mienia ruchomego .

zarządzenie nr 1 w sprawie opłat za pomieszczenia i mienie ruchome